Νέα-Ανακοινώσεις

Error: No articles to display

 Ιστορικό


kermaΤο Ίδρυμα Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης (ΙΔΑΛΕΝΑΠ) αποτελεί ΝΠΙΔ και συστήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα του 1993, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

 

 Ιδρυτικά μέλη ήσαν, με την τότε ιδιότητα τους οι :

 

  1. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης Υπουργός Εθνικής Αμύνης
  2. Αλέξανδρος Παπαδόγκωνας Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
  3. Μιχαήλ Ζενζεφίλης Γεν. Γραμ. Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
  4. Ιωάννης Χαλάς  Γεν. Γραμ. Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
  5. Γεώργιος Δρακόπουλος Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών    

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση του Ελληνικού Θαλασσίου Πνεύματος και η διατήρηση και προβολή της Ναυτικής Παράδοσης των Ελλήνων.

 

   Το Ίδρυμα Διοικείται από ΔΣ το οποίο συγκροτείται από:

·       Τον Πρόεδρο που ορίζεται μετά από πρόταση του ΥΕΘΑ

·       Τον Αντιπρόεδρο που ορίζεται μετά από πρόταση του Υπ. Ναυτιλίας.

   Επί πλέον εκπροσώπους των παρακάτω Υπουργείων – φορέων:

·       ΥΕΘΑ (2 μέλη)

·       Ναυτιλίας

·       Πολιτισμού

·       Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

·       Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

·       Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

 Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη είναι άμισθα.

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΟΥ

 

Στο άρθρο 2 του Ιδρυτικού Π.Δ αναφέρεται, ενδεικτικά, σειρά δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση των σκοπών του (ΦΕΚ 409/4.6.93) και οι οποίες είναι:

·       Η αναζήτηση, περισυλλογή, συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση των πάσης φύσεως κειμηλίων και αντικειμένων, που σχετίζονται με την Ελληνική Ναυτική Παράδοση

·       Η πάσης φύσεως έρευνα και ο διαρκής εμπλουτισμός, η μελέτη και επεξεργασία του ανωτέρου υλικού προς τεκμηρίωση της Ναυτικής μας Ιστορίας και Παράδοσης

·       Η κατασκευή των καταλλήλων οικοδομημάτων και η διαμόρφωση των απαιτουμένων ευκολιών για να επιτευχθεί η αρμόζουσα στέγαση, έκθεση, μελέτη και προβολή του ως άνω υλικού

·       Ο συντονισμός και η ανάληψη των απαιτουμένων ενεργειών προκλήσεως ενδιαφέροντος προσφοράς χρημάτων και υλικού για τους σκοπούς του Ιδρύματος και του έργο του Άλσους από κάθε δυνατή πηγή

·       Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως και με κάθε είδους νομικά και φυσικά πρόσωπα σχετικών με το Ίδρυμα δραστηριοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η από μέρους των διάθεση προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση καταλλήλου για την λειτουργία του Ιδρύματος υλικού και μέσων

·       Η διοργάνωση εκδηλώσεων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελληνικού θαλασσίου πνεύματος και την έξαρση της αγάπης των επερχομένων γενεών προς την θάλασσα, ως πηγή Εθνικού μεγαλείου και πλούτου, καθώς επίσης και στην ευρύτερη προβολή -σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- και την διατήρηση της Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, π.χ. με συμπόσια, σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις, προβολές και καθιέρωση απονομής βραβείων σε σχετικές με την θάλασσα συγγραφικού χαρακτήρα προσπάθειες.

·       Η μελέτη της ναυτικής επιστήμης και τέχνης, η εκπαίδευση σε παραδοσιακής μορφής ναυτικές τέχνες και ειδικεύσεις, υπό μορφή σεμιναρίων, καθώς και η υποβοήθηση του έργου των πάσης φύσεως φορέων που ασχολούνται με τη ναυτική παιδεία και τη ναυτική εκπαίδευση του Έθνους

·       Η ενημέρωση του επιστημονικού κόσμου, και της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης γενικότερα, επί θεμάτων που άπτονται της Ελληνικής Ναυτικής Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης.

 

    ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ

 Το έμβλημα του Ιδρύματος είναι εμπνευσμένο από την μια όψη της      ασημένιος δραχμής τηςΑπολλωνίας Ευξείνου Πόντου (450-400π.Χ.) στην οποία απεικονίζεται σταυρόσχημη άγκυρα με καραβίδα.

    Πρωτότυπο νόμισμα φυλάσσεται στη Συλλογή Γ. Δρακόπουλου στο  προσωπικό του Μουσείο στη Μύκονο.