Νέα-Ανακοινώσεις

ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ Α/Π "Θαλής ο Μιλήσιος…

ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ Α/Π "Θαλής ο Μιλήσιος" .

  Ο  "Θαλής ο Μιλήσιος" είναι  ένα  ειδικά      σχεδιασμένο καλωδιακό ατμόπλοιο.                   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    

Περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

                                ...

Περισσότερα

 

Ο  "Θαλής ο Μιλήσιος" είναι  ένα  ειδικά

 

   σχεδιασμένο καλωδιακό ατμόπλοιο.

 

 

 Thales of Miletus

 

 

 

 2

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ